tisdag 15 oktober 2013

Segregation

Segregation

Media gör ett stort nummer av en rapport från Högskolan i Jönköping som visar på att Växjö har stor segregation och att segregationen ökar. Detta är en konsekvens av kommunens allt för omfattande flyktingmottagande. Jömförbara kommner, te x Halmstad och Kalmar har lägre segregation och väsentligt mindre flyktingmottagande.
Kommuner som har en generös inställning till flyktigmottagande utmålas som segregerade medan kommuner som saknar flyktingmottagande slipper löpa gatlopp i media. Otack är världens lön. Och vad som är värst är att kyftorna ökar mellan de kommuner som sitter fast i ett högt flyktingmottagande och de kommuner som har litet eller obefintligt flyktingmottagande.Forskarna förklarar hur det är men berättar inte varför!
Det är i få frågot jag känner mig i det närmaste maktlös!

Min ambiton är att Växjö skall vara en fortsatt generös kommun. Men vi kan inte år efter år ligga högt över genomsnittet i Sveige. Det funkar inte!


F ö skall jag på första ledia stund köpa Paul McCartneys nya CD.

F ö anser jag att Radiotjänst skall läggas ner!


Bo Frank

Växjö 20131015